+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

JAZ IN TI – MI VSI

Cilj:

  • Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved, itn.
  • Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter medkulturnih in drugih razlik.

Namen prednostne naloge je spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga kasneje aktivno spreminjali, morajo postopoma spoznati bližnje družbeno okolje in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. Vključevanje v širše okolje, pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg vključevanja v lastno kulturo in nacionalno tradicijo je potrebno že zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami (življenjskimi navadami, tradicijami, praznovanji), ki nudi osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti.

Osredotočili se bomo na medsebojno spoznavanje in vzpostavljanje uspešnega dialoga, ki je izziv sodobne družbe. Spodbujali bomo medsebojno solidarnost in vključenosti vseh posameznikov v družbo. Načrtovali bomo dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje in sobivanje z različnimi posamezniki in skupinami družbe.

Otroci bodo pridobivali izkušnje za sprejemanje drugačnosti in spoznavali, da vsi odrasli in otroci pripadajo družbi in so pomembni.

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost