+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

PROJEKTI

MALI SONČEK

V sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica izvajamo športni projekt Mali sonček. Program je namenjen otrokom od 2 do 6 let starosti.

Namen:

 • obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne športne pripomočke;
 • motivirati otroke za gibalno dejavnost, spodbujati veselje do gibanja, željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih;
 • razvijanje motoričnih spretnosti pri otrocih;
 • omogočanje pridobivanja zaupanja v svoje telo in lastne gibalne sposobnosti;
 • spodbujati starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa;
 • spodbuja starše k aktivnem preživljanju časa tudi izven vrtca.

Program vključuje raznovrstne gibalne vsebine (pohode,  kros, igre brez meja, naravne oblike gibanja, dejavnosti z žogo, ustvarjanje z gibanjem in ritmom, zimovanje in začetni tečaj smučanja, drsanje, prilagajanje na vodo in igre z vodo, vožnjo s poganjalčkom, triciklom, skirojem ali s kolesom…).

Konec šolskega leta bodo otroci za opravljene naloge prejeli priznanja oz. medalje.

Koordinator projekta je Katja Lipošek.

VEČ O PROJEKTU

KNJIGA MOJA PRIJATELJICA

Namen:

 • spodbujanje in razvijanje bralne kulture (branje, pripovedovanje v vrtcu in doma – družinsko branje),
 • spodbujanje otrok, da posegajo po knjigah, revijah, enciklopedijah, poeziji
 • razvijanje odnosa do materinega jezika in umetnosti,
 • osveščanje staršev o vlogi družine pri razvijanju bralne pismenosti, o pomenu zgodnjega stika otroka s knjigo in pomenu družinskega branja.

Z različnimi aktivnostmi se bomo trudili staršem prikazati, kako pomembna je družina za razvoj pismenosti in bralne kulture. Organizirali bomo pripovedovalne dneve s knjigo, obiskali knjižnico, izvedli pravljične urice…

Koordinator projekta je Mirjam Kampuš.

PROGRAM NEON - Varni brez nasilja

NEON je del programa Varni brez nasilja. Je preventivni program, katerega osnovni cilj je opolnomočenje otrok, da bi se znali in zmogli ustrezno odzvati in da bi bili varni pred nasiljem, zlorabo. Osnovne strategije programa so krepitev otrokove samozavesti, krepitev socialne mreže ter pridobivanje ustreznih informacij in veščin.

Otroke seznanimo z dejstvi o nasilju in zlorabi ter z možnimi načini samozaščitnega ravnanja. Izvedba poteka v obliki interaktivnih delavnic.

Koordinator programa je Katja Starček Erjavec.

VEČ O PROJEKTU

SLOVENSKI NACIONALNI ZAJTRK

Namen dejavnosti je obeleženje dneva slovenske hrane in spodbujanje zavedanja o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe. Dejavnost poteka v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter v sodelovanju z lokalnimi ponudniki hrane.

Koordinator programa je Violeta Ilić.

VEČ O PROJEKTU

VARNO S SONCEM

Namen programa je spodbujati otroke in njihove starše k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred škodljivimi sončnimi žarki, ter vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred škodljivimi sončnimi žarki.

Koordinator programa je Polona Šeligo.

VEČ O PROJEKTU

eTWINNING

Namen projekta je spoznavanje različnih kultur, navad ter tradicij, razvijanje občutka do drugačnosti, timsko sodelovanje, krepitev vrednot strpnosti, tolerantnosti, spoštovanja in usvajanje IKT tehnologije.
Projekt je sestavni del programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa Erasmus+.

Vrtec Podčetrtek se bo povezal z OŠ Podčetrtek.

Koordinator programa je Urška Sovinc.

VEČ O PROJEKTU

ČAS ZA NTC

Program NTC učenja sestavljajo različne igre za otroke, ki temeljijo na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov in ki po izsledkih različnih raziskav še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav v času najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega leta starosti. Igra kot notranja potreba otrok je ključni faktor NTC programa.

VEČ O PROJEKTU

ZDRAVJE V VRTCU

S programom »Zdravje v vrtcu« želi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Del tega okolja smo tudi mi, saj si kot vrtec prizadevamo, da oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok, strokovnih delavcev in staršev.

Vrtec bo sodeloval z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah. Obiskali bomo ZD Podčetrtek (zobozdravnik/ zdravnik/ lekarna), izvedli delavnice za nego zob (Peter Černezel), ter spodbujali otroke k pridobivanju zdravju koristnih navad (Natalija Kljun).

Koordinator projekta je Mateja Mraz.

VEČ O PROJEKTU

IZ VRTCA V ŠOLO

V sodelovanju z OŠ Podčetrtek.
Sodelujejo oddelki otrok, ki vrtec obiskujejo zadnje leto pred vstopom v šolo (3 oddelki).

Namen:

 • Olajšati otrokom prehod iz vrtca v šolo,
 • omogočiti prvošolcem, da se vračajo nazaj v vrtec, se poigrajo s prijatelji, pokažejo svoj napredek in prav tako otrokom iz vrtca, da se ponovno srečajo s prijatelji iz šole, spoznajo šolski prostor, utrip življenja v šoli in se veselijo vstopa v šolo.

Načrtujemo dva skupna srečanja otrok in strokovnih delavcev na nivoju posameznih oddelkov (medsebojni obiski, skupne delavnice, izmenjava povabil na igrice, ipd. Povezovanje med vrtcem in šolo je pomembno, saj s tem ustvarjamo pozitivno klimo med otroki in zaposlenimi.

 Koordinator projekta je Branka Izda.

TURIZEM IN VRTEC

Namen projekta Turizem in vrtec je odkrivanje, čutno doživljanje in raziskovanje posebnosti, raznolikosti, izjemnosti v domačem okolju; spoznavanje domačega kraja kot turističnega kraja (zanimivosti, lepote kraja); spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, ipd.
Poteka na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Projekt poteka v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije.

Koordinator programa je Sanja Kladnik.

VEČ O PROJEKTU

PROMETNA VZGOJA PASAVČEK

Razvijanje znanja varnega ravnanja pri udeležbi v prometu. Spodbujanje dosledne in pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev in pripetosti otrok med vožnjo. Projekt poteka v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa.

Koordinator programa je Darja Kokot.

VEČ O PROJEKTU

GOZDNI VRTEC

V gozdnem vrtcu otroci skupaj z vzgojitelji redno obiskujejo bližnji gozd in naravna okolja. Gozdni vrtec se ne nanaša le na prostor, kjer potekajo dejavnosti. »Gozdni« vzgojitelji iščejo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodobni način življenja.

Koordinator programa je Anica Kajba.

VEČ O PROJEKTU

UNICEF ZA VSAKEGA OTROKA

UNICEFOV PROJEKT POVEJ
V projektu bomo otroke učili različnosti in sprejemanja drugačnosti drugega. Prav tako jih bomo učiti strpnega sobivanja – z isto igračo se žal ne moremo igrati vsi naenkrat. V pomoč nam bo priročnik To je moja igrača.

Koordinator programa je Angela Lupše.

 UNICEFOV PROJEKT PUNČKA IZ CUNJ
Projekt Punčka iz cunj ni zgolj projekt ustvarjanja. To je projekt sožitja in prijateljstva. Otroci in starši sodelujejo pri izdelavi punčke, hkrati pa se seznanjajo  zakaj je to delo dobro, zakaj punčka ni le igrača, ter kako bodo sami, s svojo ustvarjalnostjo, pripomogli drugim otrokom.

Koordinator programa je Urška Čakš.

POTOVANJE K SEBI IN OKROG SVETA (UNICEF)
Projekt se začne s spoznavanjem posameznika in razlik med njimi. V nadaljevanju otroci razmišljajo o svojih družinah in njihovem vsakdanjem življenju. Kasneje projekt zajame spoznavanje Ljubljane, kot glavnega mesta, in celotne Slovenije. Šele ko otroci ozavestijo poznavanje teh razlik jih vzgojiteljice pripravijo na prikaz življenja v svetu. Najprej držav Evrope, kasneje pa držav sveta.

VEČ O PROJEKTU

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO - DRUŠTVO SOBIVANJE

V sklopu projekta in natečaja bomo otroke spodbudili k razmišljanju o prijateljstvu! Rdeča nit natečaja je pogled otrok na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj.

VEČ O PROJEKTU

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost